Použité od STILL - skoro jako nové

Jak lze atraktivní použité stroje odlišit, vidíte na naší klasifikaci použitých strojů do kategorií zlatá, stříbrná a bronzová.

Je to jednotný celoevropský systém, který každý použitý stroj přiřazuje do kategorií podle parametrů : stav techniky, záruka, lak (tedy jeho vzhled), stáří stroje a stav baterie.

Vidíte, že vše hovoří pro osvědčené řešení STILL: spolehlivá a kontrolovaná technika, férové ceny a jasně definovaný klasifikační systém.

Klasifikace Bronzová Stříbrná Zlatá
TK Nová Nová Nová
Technika Připravený k provozu Zkontrolovaný v servisu Generální kontrola
Záruka Bez záruky 3 měsíce, max. 300 Mth 6 měsíců, max. 600 Mth
Lak Původní Obnovený Nový
Baterie Provozuschopná Bezvadná Nová

Jednotná klasifikace stavu použitých strojů pro opětovný prodej koncovému zákazníkovi, platná od 15.6. 2003.

3. Bronze

- technika: provozuschopný, s platnou technickou prohlídkou (UVV), nejméně ještě 6 měsíců

- vozík je plně funkční včetně osvětlovacích těles a přídavných zařízení

- žádné netěsnosti

- sedadlo: neporušené a s funkčním bezpečnostním pásem

- včetně vhodné nabíječky u elektrických vozíků a LT-vozíků

- pneumatiky: hloubka profilu ještě alespoň 10 mm, žádná porušení

- baterie: stáří jako vozík nebo mladší

- lak: podle stavu

- záruka: bez

2. Silver

- technika: zkontrolován v dílně, nově provedená technická prohlídka (UVV), pravidlená údržba

- vše, co je obsaženo u bronzové, platí jako minimální požadavek

- pneumatiky: téměř nové (min 80 % hloubky profilu)

- baterie: zkontrolovaná a plně funkční, ne starší než vozík

- lak: nový

- záruka obsažená v ceně: 3 měsíce nebo 300 provozních hodin (včetně baterie a nabíječky u elektricky poháněných vozíků)

1. Gold

- technika: opravený v dílně, nově provedená technická prohlídka (UVV), pravidelná údržba, všechny opotřebitelné díly zkontrolované, příp. vyměněné

- vše, co je obsaženo u stříbrné, platí jako minimální požadavek

- stáří vozíku maximálně 5 let

- pneumatiky: nové

- baterie: téměř nová (maximálně 24 měsíců)

- lak: nový (vizuálně vypadá jako nový vozík)

- záruka obsažená v ceně: 6 měsíců nebo 600 provozních hodin (včetně baterie a nabíječky u elektricky poháněných vozíků)

AS IS:

- stav stroje dle obhlídky technikem, bez provedení oprav a repasí